Дозвіл на працевлаштування іноземців

Публікації

Дозвіл на працевлаштування іноземців

01.11.2012
Статус Експерт

 

Для того щоб іноземний громадянин міг бути працевлаштований в Україні (суб’єкті господарювання, який зареєстрований в Україні) необхідно отримати дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства.

 

Обов’язок отримання дозволу передбачений і в Законі України «Про зайнятість населення», прийнятому 01.03.1991р., так і в новому Законі України «Про зайнятість населення», який вступить в силу 01.01.2013 року. Порядок видачі дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства врегульований Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 322.

 

Видає відповідні дозволи обласний центр зайнятості за дорученням Державного центру зайнятості. Заяву та усі необхідні документи повинен подавати роботодавець, який працевлаштовує іноземця. Перелік документів для отримання дозволу є досить значним, державне збір досить високим, а сама процедура потребує досвіду в такій сфері. Важливо зазначити, що дозвіл видається роботодавцю у разі відсутності в  країні (регіоні) працівників,  спроможних виконувати відповідні роботи,   або   наявності   достатніх   обґрунтувань   доцільності використання праці іноземцявидається роботодавцю у разі відсутності в  країні (регіоні) працівників,  спроможних виконувати відповідні роботи,   або   наявності   достатніх   обґрунтувань   доцільності використання праці іноземця. А однією з підстав для відмови в видачі дозволу є зміна на ринку праці  у  країні  (регіоні), внаслідок якої  відпадає необхідність використання роботодавцем праці іноземця, при цьому сплачений державний збір не повертається. Тому для правильного оформлення пакету документів та уникнення відмов у його видачі рекомендуємо звернутись до кваліфікованих спеціалістів.

 

Для  отримання  дозволу  на  використання  праці  іноземця роботодавець подає до центру зайнятості такі документи:

 

1) заява;

 

2) дві кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см;

 

3) обґрунтування доцільності  використання  праці   іноземця   і можливості  створення для нього відповідних умов для перебування і роботи (видається роботодавцем);

 

4) довідка органу  державної  податкової   служби   про   сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів);

 

5) довідка центру   зайнятості  про  відсутність  у  роботодавця заборгованості перед Фондом;

 

6) квитанція про внесення плати за розгляд заяви;

 

7) копія проекту  трудового  договору  (контракту),   засвідчена роботодавцем (оформляється роботодавцем);

 

8) довідка, скріплена  печаткою та завірена підписом роботодавця (у разі наявності  на  підприємстві  режимно-секретного  органу  - також  підписана  його  керівником),  про те,  що робоче місце або посада,  на яких використовуватиметься праця іноземця,  відповідно до законодавства не пов'язані з належністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці (видається роботодавцем);

 

9) довідка  органу  внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості  у іноземця, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України;

 

10) довідка уповноваженого органу країни походження (перебування) про те,  що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України,  не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством (нотаріальний переклад на українську мову);

 

11) копію статуту роботодавця, засвідчену нотаріально; 

 

12)копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця (нотаріальний переклад на українську мову);

 

13) копії сторінок паспортного  документа  іноземця,  що  містять основні ідентифікаційні дані (нотаріальний переклад на українську мову);

 

14) виписку  або  витяг  з  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб  та  фізичних осіб – підприємців;

 

15) довіреність,  яка посвідчує право представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості.

 

Плата за  розгляд  заяви  про  надання  дозволу  становить 4 мінімальні заробітних плати, станом на сьогодні це  4472,00 грн. Подану заяву центр зайнятості розглядає протягом 30 календарних днів.

 

Строк на який видається дозвіл не може перевищувати 1-го року. В разі необхідності у роботодавця використовувати працю іноземця довше, дозвіл потрібно продовжити на той самий строк.

 

Дозвіл  на  використання  праці  іноземця є підставою для отримання  іноземцем  візи  відповідного  типу,  реєстрації  місця тимчасового   проживання  в  Україні  та  оформлення  посвідки  на тимчасове проживання на строк дії дозволу.

 

У  разі  використання  роботодавцем  праці  іноземців без дозволу на використання праці іноземця державна служба  зайнятості стягує  з роботодавця штраф за кожну таку особу у двадцятикратному розмірі  мінімальної  заробітної  плати,   встановленої   законом.

 

В наші послуги щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців входить:

 

- підготовка заяви про надання дозволу на працевлаштування;

 

- підготовка обгрунтування доцільності використання праці іноземця;

 

- підготовка довідки про те, що робоче місце або посада на яких використовуватиметься праця іноземця, не пов'язані з приналежністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці;

 

- супровід при подачі необхідного пакету документів в Державний центр зайнятості та отримання дозволу працевлаштування.

 

Вартість послуги щодо отримання дозволу – 3200 грн.

 

Строк отримання дозволу до 14 днів з моменту отримання нами всього переліку документів. У випадку необхідності надаємо додаткові послуги щодо отримання необхідних документів.