Чи фізична особа — підприємець (платник єдиного податку) має право на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів ФСС з ТВП та як отримати путівку?

Публікації

Чи фізична особа — підприємець (платник єдиного податку) має право на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів ФСС з ТВП та як отримати путівку?

03.12.2013
Статус Експерт

Здоров’я. Як часто ми звертаємо увагу на стан власного фізичного здоров’я? Кожен з нас в процесі життя та професійної діяльності «набуває» хронічних хвороб, які тісно крокують поряд з нами. Серед них найбільш поширеними є захворювання опорно–рухового апарату (остеохондрози), захворювання неврологічного характеру, алергії, захворювання кишково-травневого тракту (хронічні гастрити, язви) тощо. Зрозуміло, що хронічні хвороби лікуються довго та систематично, і не один рік, тому виникає необхідність в санаторно-профілактичному лікуванні, на яке сьогодні має право кожна застрахована особа.

 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» №2240-ІІІ від 18.01.2001 р, застрахована особа - це найманий працівник, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Тому, кожна застрахована особа має право на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з ТВП.

 

Виникає запитання: чи фізична особа — підприємець (платник єдиного податку) має право на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів ФСС з ТВП та як отримати таку путівку?

 

Так, відповідно до ст. 4 Закону № 2240, право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги  за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та фізичні особи - підприємці, що сплачують єдиний податок за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку. Стаття 47 даного Закону передбачає, що для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа та члени її сім'ї (а також особа, яка навчається у вищому навчальному закладі) мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду за наявності медичних показань.

 

Нагадаємо, що фізособи - підприємці на єдиному податку зобов'язані сплачувати мінімальну ставку ЄСВ, яка гарантує їм страхування у ПФ ( дає право на пенсію в майбутньому) та у фонді “безробіття”. Та цього не достатньо, щоб скористатись правом отримання інших соцгарантій, в тому числі отримання путівки на санаторно - курортне лікування. Тому, застрахованою особою, на користь якої здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням він стане у випадку добровільної сплати ЄСВ в розмірі 36,6 % до ПФУ (з яких 1,9 % відраховується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням до ФСС з ТВП).

 

Отже, підприємець на єдиному податку є застрахованою особою та приймає участь у добровільній сплаті внесків до Фонду “тимчасової непрацездатності”.

Що далі? Якщо є медичні показання, він , при умові сплати внесків до Фонду не менше 6 місяців, має право на отримання путівки за місцем обліку в органі Фонду згідно з наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за накладною за наявності особистої заяви, медичної довідки та документа, що засвідчує фізичну особу.

 

Звертаю увагу щодо подання заяви на отримання путівки до ФСС з ТВП, то її краще подати до початку наступного року або кварталу, оскільки Виконавчою дирекцією Фонду здійснюється щорічно планування путівок для відділень Фонду на наступний рік в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на санаторно-курортне лікування в поточному році згідно з кошторисом програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей.

 

Щодо медичної довідки, вона має бути стандартного зразка форми № 070/о, затвердженої наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. № 110. Зазначена форма видається всіма закладами охорони здоров'я на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) для одержання путівки на санаторно-курортне лікування або оздоровлення в санаторії-профілакторії.

 

Відповідно до розділу 4 Постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №12 від 25.02.2009, застрахованій особі протягом календарного року може бути виділена лише одна путівка для санаторно-курортного лікування з урахуванням путівки, отриманої до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за винятком отриманої путівки для самостійного санаторно-курортного лікування дитини.

 

Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення застрахованій особі путівки в двомісний номер з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків її вартості, а путівки в одномісний номер - з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків її вартості.

 

Путівка, придбана страхувальником або застрахованою особою самостійно, за рахунок коштів ФСС з ТВП не оплачується.

 

Порядком № 12 передбачено, що комісією (уповноваженим) із соціального страхування може бути прийнято рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування застрахованої особи та працюючого члена її сім'ї (дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі), у тому числі на іншому підприємстві (застрахованої особи), або її дитини віком від 4 до 18 років, застрахованої особи та члена її сім'ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання, а також для двох застрахованих осіб, що працюють на одному підприємстві, за умови попереднього отримання письмового погодження адміністрації санаторно-курортного закладу і терміну лікування кожної особи не менше 12 діб.

 

Для фізособи - підприємця рішення про поділ путівки приймається директором районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення ФСС з ТВП, де така особа згідно з п. 4.3 Порядку № 12 отримує путівку. Путівка фізособі-підприємцю  підписується директором та скріплюється печаткою районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення ФСС з ТВП за місцем обліку даної фізособи-підприємця.

Часткова оплата вартості путівки до санаторію у випадку відсутносі каси у підприємця вноситься через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника, квитанція про часткову оплату вартості подається до Фонду. Путівка (крім  путівки до реабілітаційного відділення) видається за два тижні до початку строку заїзду. Путівка видається застрахованій особі або члену її сім'ї заповненою, із зазначенням прізвища, імені та по батькові застрахованої особи або члена її сім'ї, місця роботи, підприємства, що видало путівку,а також підписаною відповідальною особою, яка призначається наказом керівника підприємства, та скріпленою печаткою цього підприємства. Путівку, не оформлену належним чином, видавати забороняється.

 

Застрахована особа, включаючи фізособу-підприємця (платника єдиного податку), яка отримала путівку, зобов'язана повернути заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою даного закладу, районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції відділення ФСС з ТВП, яка видала путівку.

 

Звертаю увагу, що відповідно до Постанови №14 від 24.04.13 ( набула чинності з 11.06.13), внесено додаткові вимоги до оформлення талона до путівки або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі, які повертаються страхувальнику. Так, передбачено, що в таких документах крім печатки і підпису посадової особи курортного закладу повинні бути вказані прізвище, ім'я, по батькові застрахованої особи та термін перебування. Аналогічна вимога поширюється і на повернення талона або довідки добровільно застрахованими особами, а також приватними підприємцями.

 

Після отримання  талона або довідки страхувальником у журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів робиться відмітка про повернення зворотного талона до путівки або довідки про факт перебування.

 

Не забувайте про вчасно подану звітність форми №14-ФСС з ТВП, яку необхідно буде подати фізособі підприємцю за квартал, в якому отримано/видано таку путівку.

 

                       Ольшевська Людмила, сертифікований тренер групи компаній "Територія Бізнесу".